Υπηρεσίες Πρασίνου
Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
Προμήθεια Φυτών και Κατασκευαστικού Υλικού
Συντήρηση Χώρων Πρασίνου
Άλλες Υπηρεσίες
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Προμήθεια Φυτών και Κατασκευαστικού Υλικού
Υπηρεσίες

• Κοινή Επιλογή των Φυτών (Σύμφωνα με την θέση του έργου & τον περιβάλλοντα χώρο)
• Προμήθεια των Φυτών
• Προμήθεια & Τοποθέτηση Δικτύου Άρδευσης
• Τοποθέτηση των Φυτών & Τελική Διαμόρφωση