Έργα Πρασίνου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Διαχείριση ζιζανιοκτονίας
Διαχείριση Υψηλών Δένδρων
Διαχείριση Ακτών
Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Ακρόπολη-Αρχαιολογικός χώρος
Περιβαλλοντική Διαχείριση

Eυρύ φάσμα εφαρμογών ζιζανιοκτονίας και αποψίλωσης, διαχείρισης εξειδικευμένων δενδροκομικών προβλημάτων και υπηρεσιών καθαρισμού ακτών και παραθαλάσσιων περιοχών με τον κατάλληλο εξοπλισμό.