Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Έργα Πρασίνου
Έργα Πρασίνου

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών πρασίνου και διαμόρφωσης - κατασκευής πρασίνου σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.