Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Μελέτη -Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου

Μελέτη και ανάδειξη των αναγκών,των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων  για την επιλογή των κατάλληλων φυτοδοχείων και του καλύτερα προσαρμοζόμενου φυτικού υλικού στις υφιστάμενες συνθήκες σε χώρους εταιρειών, πολυχώρους και χώρους αιθρίων.