Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Roof Gardens
Roof Gardens

Κατασκευή παρτεριών πρασίνου από ποικιλία υλικών (ξυλοκατασκευές, πετρόχτιστα, τούβλα παλαίωσης κ.ά.) αλλά και χρήση διαφόρων ειδών φυτοδοχείων (τσιμέντινες, κεραμικές, πλαστικές, σιδεροκατασκευές) διαμορφώνοντας συνθέσεις πρασίνου ανάλογα με το ύφος και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.