Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Εμπορικά Κέντρα
Εμπορικά κέντρα Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης και υλοποίησή της σε πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας. Επιλογή φυτικού υλικού βάσει του αρχιτεκτονικού ύφους των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μικροκλίματος της περιοχής.