Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Ξενοδοχειακές Μονάδες

Ανακατασκευές μεγάλων εκτάσεων πρασίνου (πρωτεύον και δευτερεύον αρδρευτικό σύστημα – εδαφοποίηση – τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα) όσο και εξολοκλήρου διαμόρφωση και κατασκευή χώρων πρασίνου σε ξενοδοχειακές μονάδες ανά την Ελλάδα, αλλά και υπηρεσίες συντήρησης υποστηριζόμενες από ιδία υλικοτεχνική υποδομή.