Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Ειδικές Κατασκευές
Ειδικές Κατασκευές

Η ανάγκη για προσαρμογή του πρασίνου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του περιβάλλοντος χώρου αλλά και του πελάτη διαφόρων έργων οδηγεί σε δημιουργία ειδικών κατασκευών με την χρήση υλικών απόλυτα εναρμονισμένων με το τοπίο και την αρχιτεκτονική του χώρου χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η αισθητική τους.