Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Ιδιωτικά Έργα
Ιδιωτικά Έργα

Κατασκευές και υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου ιδιωτικών έργων με ποικιλία φωτογραφικού υλικού για την ανάδειξη μορφών αρχιτεκτονικής τοπίου, ανάλογα με το ύφος και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος χώρου και των αναγκών του πελάτη.