Έργα Πρασίνου
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εμπορικά κέντρα
Ιδιωτικά Έργα
Ειδικές Κατασκευές
Dry Landscaping
Roof Gardens
Μελέτη - Κατασκευή Πρασίνου Εσωτερικού Χώρου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD
Μελέτη - Σχεδιασμός CAD

Μελέτη και σχεδιασμός χώρων πρασίνου μέσω χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD και παρουσίαση αναλυτικών σχεδίων Φύτευσης - Άδρευσης - Φωτισμού και ειδικών κηποτεχνικών κατασκευών (βραχόκηποι - λίμνες - καταρράκτες - πέργκολες - μονοπάτια - πλακόστρωτα)