Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό Γ΄ τάξης Μ.Ε.Κ. και 1ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα πρασίνου.

Επίσης, η εταιρεία προβαίνει σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα με αντικείμενο: αρχιτεκτονικές μελέτες, κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένα Συστήματα: Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004 και Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007 της TÜV NORD

p1  p2  
 
Προφίλ