Η εταιρεία LANDSCAPE E.Π.Ε. παρέχει πολλαπλές και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της, σε θέματα:

  • Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση χώρων πρασίνου),
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (αποψιλώσεις, κοπές δένδρων,καθαρισμοί παραλιών),
  • Απολυμαντικών εφαρμογών.
  • Η LANDSCAPE Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1989 και έχοντας συμπληρώσει είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει ως βασική αρχή και δέσμευση να καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις προσδοκίες, έχοντας ως στόχους

  • Σεβασμό στον πελάτη
  • Προσδιορισμό των αναγκών του
  • Κάλυψη των προσδοκιών του με τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες δυνατές λύσεις.

p1  p2  
 
Προφίλ