Πιστοποίηση ISO 14001
Πιστοποίηση ISO 14001


Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις συστηματοποιημένης διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων, η εταιρεία μας στις 31/12/2012 ολοκλήρωσε επιτυχώς το σύνολο των  απαιτούμενων ενεργειών και απέκτησε πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2004.

Τα Νέα μας