Πιστοποίηση OHSAS 18001
Πιστοποίηση OHSAS 18001


Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις συστηματοποιημένης διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων, η εταιρεία μας στις 31/12/2012 ολοκλήρωσε επιτυχώς το σύνολο των  απαιτούμενων ενεργειών και απέκτησε πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο EN ISO 18001:2007.

Τα Νέα μας