Πιστοποίηση ISO 9001
Πιστοποίηση ISO 9001


Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις συστηματοποιημένης διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων, η εταιρεία μας στις 5/10/2010 ολοκλήρωσε επιτυχώς το σύνολο των  απαιτούμενων ενεργειών και απέκτησε πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Τα Νέα μας